PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 415 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, Kraków Trynitarska 11

Obwodowa komisja wyborcza numer 415 - Commission members

Given name and family name Role
Beata Stawarczyk Commission chair
Ryszard Skwiercz Commission vicechair
Wojciech Florczyk Commission member
Anna Matejczyk Commission member
Anna Motyka Commission member
Bogusława Patek Commission member
Wojciech Poznański Commission member

Precinct boundaries

Go to top Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Granego