PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Bolesław Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Jolanta Wyrzychowska Commission chair
Janusz Fic Commission vicechair
Joanna Cebula Commission member
Mariusz Kałkus Commission member
Dominika Matyja Commission member
Weronika Piekoszewska Commission member
Elżbieta Pietracha Commission member
Mieczysława Suwalska Commission member
Lena Zięba Commission member

Precinct boundaries

Go to top Bolesław, Hutki