PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Mirzec Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
DOROTA ZAGAJNA Przewodniczący komisji
JANUSZ ZARZYCKI Zastępca przewodniczącego komisji
DOROTA NIEWCZAS Członek komisji
KRYSTYNA NIEWCZAS Członek komisji
GRAŻYNA PACEK Członek komisji
JUSTYNA PASTUSZKA GUZERA Członek komisji
JOANNA POMORSKA Członek komisji
HONORATA ROKITA Członek komisji
JUSTYNA SŁYK Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Tychów Stary Ostrożanka