PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 77 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Zabrze Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7, ul. Daleka 2

Obwodowa komisja wyborcza numer 77 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Ryszrd Władysław Traczyk Przewodniczący komisji
Krzysztof Marcin Morawiec Zastępca przewodniczącego komisji
Anna Agnieszka Baron Członek komisji
Magdalena Anna Beck Członek komisji
Aleksandra Anna Kossoń Członek komisji
Aleksandra Mika Członek komisji
Katarzyna Krystyna Pawlas Członek komisji
Krzysztof Marian Tarkowski Członek komisji
Grażyna Elżbieta Zajączkowska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Bujoczka, Daleka, Filipka, Gawrona, Jaśminowa, Kłodnicka, Kordeckiego, Królowej Jadwigi, Kruszyny, Kwiatowa, Legnicka, Lotnicza, Lubuska, Mańdy, Miki, Niedoby, Okrężna, Oszka, Oświęcimska, Rybna, Sejmowa, Styki, Szymały, Toruńska, Weyssenhoffa, Wiśniowa, Żurawia