PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Precinct address

City Address
gm. Barczewo Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members

Given name and family name Role
Helena Żmuda-Trzebiatowska Commission chair
Teresa Fieodorow Commission vicechair
Aleksander Jasiukiewicz Commission member
Iwona Nobert - Ćwiek Commission member
Krystyna Skotnicka Commission member
Barbara Skowronek Commission member
Ewa Toczyska Commission member
Irena Tomkiewicz-Kołodziejczyk Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Wipsowo - miejscowości: Rycybałt, Wipsowo Sołectwo Stare Włóki - miejscowości: Kołaki, Próle, Stare Włóki