PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 172 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 40, Kraków Pszczelna 13

Obwodowa komisja wyborcza numer 172 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Beata Chytkowska Przewodniczący komisji
Wiesław Zając Zastępca przewodniczącego komisji
Edward Bożek Członek komisji
Tomasz Cholewa Członek komisji
Ireneusz Tadeusz Gazda Członek komisji
Maria Jastrzębska Członek komisji
Dominik Nowak Członek komisji
Danuta Przywara Członek komisji
Maria Werner-Kaczmarczyk Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Drukarska, Gutenberga, Jahody, Profesora Wiśniewskiego, Przemiarki, Zachodnia, Zalesie nieparzyste od 39 i parzyste od 20,