PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Precinct address

City Address
gm. Osiek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach, 32-608 Osiek, Głębowice ul.Oświęcimska 22

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members

Given name and family name Role
Jerzy Matonóg Commission chair
Lidia Marzygłód Commission vicechair
Katarzyna Czerw Commission member
Alicja Górkiewicz Commission member
Bartomiej Kasperczyk Commission member
Lucyna Kass Commission member
Ewalina Kurzak Commission member
Łukasz Marszałek Commission member
Patrycja Małgorzata Musiał Commission member

Precinct boundaries

Go to top Cała wieś Głębowice