PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Smyków Remiza OSP Kozów 52

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Renata Janus Przewodniczący komisji
Konrad Słuszniak Zastępca przewodniczącego komisji
Monika Kowalczyk Członek komisji
Lidia Beata Kusztal Członek komisji
Bernata Kwaskowicz Członek komisji
Helena Lesiak Członek komisji
Wojciech Momot Członek komisji
Katarzyna Stefańczyk Członek komisji
Mirosław Szczerek Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Kozów, Stanowiska.