PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Precinct address

City Address
m. Świętochłowice lokal użytkowy Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Wiślan 9

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members

Given name and family name Role
Tomasz Spyra Commission chair
Waldemar Miklaszewski Commission vicechair
Krzysztof Biskup Commission member
Arkadiusz Cesarz Commission member
Zygmunt Frydrych Commission member
Ewa Josińska Commission member
Katarzyna Maniura Commission member
Agata Respondek Commission member
Renata Sękowska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Gołęszyców, Ślęzan, Wiślan