PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 31 - Precinct address

City Address
m. Płock Zakłady Mięsne S. A. w Płocku, ul. Bielska 55

Obwodowa komisja wyborcza numer 31 - Commission members

Given name and family name Role
Marek Ziółkowski Commission chair
Bogdan Tusiński Commission vicechair
Zofia Brzezińska Commission member
Marek Dąbrowski Commission member
Katarzyna Gocała Commission member
Aleksandra Górnicka Commission member
Sebastian Grabowski Commission member
Regina Wiśniewska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Bielska (od Al. Kobylińskiego do Tysiąclecia).