PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Oświęcim Szkoła Podstawowa w Babicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Zofia Rydzoń Commission chair
Michał Smętek Commission vicechair
Sebastian Adamczyk Commission member
Sabina Błędzińska Commission member
Zofia Hilarowicz Commission member
Ewa Kielar Commission member
Dorota Podbiał Commission member
Elżbieta Rodak Commission member
Żaneta Zając Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Babice