PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Kamienica Szkoła Podstawowa, Zalesie

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Anna Duda-Sopata Przewodniczący komisji
Urszula Kuziel Zastępca przewodniczącego komisji
Jacek Adamczyk Członek komisji
Józefa Chlipała Członek komisji
Teresa Duda Członek komisji
Stanisława Magdziarczyk Członek komisji
Marta Opyd Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo - Zalesie