PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Przeciszów Szkoła Podstawowa w Przeciszowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Jarosław Kościelnik Przewodniczący komisji
Marta Łopatko Zastępca przewodniczącego komisji
Lidia Białek Członek komisji
Barbara Gałgan Członek komisji
Barbara Michałek Członek komisji
Jan Michałek Członek komisji
Urszula Momot Członek komisji
Monika Mularczyk Członek komisji
Aneta Sanak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Przeciszów do torów kolejowych