PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 418 - Precinct address

City Address
m. Kraków Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. R. Czerwiakowskiego, Kraków Siemiradzkiego 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 418 - Commission members

Given name and family name Role
Grażyna Banach Commission chair
Teresa Puczek Commission vicechair
Alicja Arkusiewicz Commission member
Henryk Borgieł Commission member
Jacek Dyrkacz Commission member
Monika Gudzowska Commission member
Bogusława Wilczyńska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Szpital Na Siemiradzkiego im.R.Czerwiakowskiego