PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
gm. Stąporków Zakłady Urządzeń Kotłowych ,,S.A." w Stąporkowie, ul. Górnicza 4

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Małgorzata Rurarz Commission chair
Teresa Trudnos Commission vicechair
Teresa Gajewska Commission member
Bogumiła Jóźwik Commission member
Jolanta Młodawska Commission member
Marek Rurarczyk Commission member
Grzegorz Zawadzki Commission member

Precinct boundaries

Go to top Miasto Stąporków, ulice: Górna, Górnicza, Gutów, J. Kochanowskiego, Koncecka, T. Kościuszki, Z. Krasińskiego, 1000 Lecia, Lipowa, 1 Maja, S. Moniuszki, Polna, B. Prusa, m. Reja, Spacerowa, Wspólna