PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 32 - Precinct address

City Address
m. Gniezno Szkoła Podstawowa Nr 12, os. Kazimierza Wielkiego 33, Gniezno

Obwodowa komisja wyborcza numer 32 - Commission members

Given name and family name Role
Witold Zieliński Commission chair
Małgorzata Kaczmarek Commission vicechair
Karolina Klimczak Commission member
Marta Perlak Commission member
Sylwia Potocka-Cholewa Commission member
Marta Staniszewska Commission member
Hanna Tomczak Commission member
Helena Wolska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Osiedle Kazimierza Wielkiego nr: 1, 3, 5, 7 oraz od nr 9-28 (z wyjątkiem 26)