PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Przemęt Sala wiejska w Poświętnie

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Grzegorz Jankowiak Przewodniczący komisji
Eugeniusz Skoracki Zastępca przewodniczącego komisji
Tadeusz Domagalski Członek komisji
Ewa Kicińska Członek komisji
Eugeniusz Konieczny Członek komisji
Lidia Ławecka Członek komisji
Eugeniusz Marach Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony sołectwa: Bispupice, Popowo Stare, Poświętno, Sokołowice