PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 28 - Precinct address

City Address
gm. Olkusz Wiejski Dom Kultury w Niesułowicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 28 - Commission members

Given name and family name Role
Piotr Szotek Commission chair
Teresa Stryczek Commission vicechair
Tomasz Jan Fulbiszewski Commission member
Irma Januszek Commission member
Katarzyna Kluczowska Commission member
Anna Kucyper Commission member
Paweł Solecki Commission member
Maria Szczecina Commission member

Precinct boundaries

Go to top SOŁECTWO: Niesułowice