PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 280 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 47, Kraków Myśliwska 64

Obwodowa komisja wyborcza numer 280 - Commission members

Given name and family name Role
Sławomir Mara Commission chair
Katarzyna Polaszczyk Commission vicechair
Urszula Boduch Commission member
Krzysztof Grabowski Commission member
Grażyna Helena Ligęza Commission member
Andrzej Podsiadło Commission member
Przemysław Soczawa Commission member
Michał Tomczyk Commission member

Precinct boundaries

Go to top Gumniska, Księdza Stoszki, Lasówka, Myśliwska (bez parzystych od 70 do 78), Przewóz nieparzyste od 1 do 43, 53, 55 i parzyste od 2 do 36, Saska parzyste, Szczecińska, Szczygla, Zadworze