PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 321 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 130, Kraków Os. Oświecenia 30

Obwodowa komisja wyborcza numer 321 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Kinga Ołdak Przewodniczący komisji
Justyna Krzeczek Zastępca przewodniczącego komisji
Anna Cichoń Członek komisji
Maria Dyrla Członek komisji
Barbara Figus Członek komisji
Dorota Łazowska Członek komisji
Alfreda Łudzik Członek komisji
Łukasz Słowik Członek komisji
Małgorzata Urbańska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Osiedle Oświecenia od 9 do 13, 33, 33 a