PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 31 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Zabrze Rada Osiedla, ul. Młodego Górnika 2

Obwodowa komisja wyborcza numer 31 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Tadeusz Lipiec Przewodniczący komisji
Magdalena Barbara Mondroch Zastępca przewodniczącego komisji
Aleksandra Kucharczyk Członek komisji
Agnieszka Katarzyna Lisowska Członek komisji
Mieczysław Franciszek Piwko Członek komisji
Łukasz Sieradzki Członek komisji
Łukasz Marcin Wielek Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Gwarecka, Młodego Górnika, Pod Borem, Szybowa