PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
gm. Bolesław Zespół Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalny w Podlipiu

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Małgorzata Balicka Commission chair
Mariusz Pichlak Commission vicechair
Danuta Chojowska Commission member
Bogusław Chojowski Commission member
Marta Grzybek Commission member
Anna Kaczyńska Commission member
Natalia Pożoga Commission member
Antoni Sewastianow Commission member
Zdzisława Wiślak Commission member

Precinct boundaries

Go to top Krążek, Miedzygórze, Podlipie