PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
gm. Prochowice Świetlica w Lisowicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Maria Stawiska Commission chair
Mariusz Żurawiecki Commission vicechair
Aneta Monika Brol Commission member
Kamila Chmurzyńska Commission member
Małgorzata Giergiel Commission member
Karolina Kalus Commission member
Małgorzata Kościelniak Commission member
Iwona Sawicka Commission member
Agnieszka Świrniak Commission member

Precinct boundaries

Go to top wsie: Gromadzyń, Lisowice, Mierzowice.