PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 20 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Końskie Dom Strażaka w Proćwinie

Obwodowa komisja wyborcza numer 20 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Zbigniew Ocetek Przewodniczący komisji
Bożena Staromłyńska Zastępca przewodniczącego komisji
Wioletta Chrabąszcz Członek komisji
Bożena Cieślak Członek komisji
Agnieszka Anna Karbownik Członek komisji
Władysław Mazur Członek komisji
Radosław Musiałowski Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony wieś-sołectwa: Gracuch, Jeżów, Nałęczów, Proćwin.