PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
gm. Laskowa Szkoła Podstawowa, Jaworzna

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Józef Rosiek Commission chair
Tomasz Zawada Commission vicechair
Mariusz Jonik Commission member
Tomasz Krzyżak Commission member
Dorota Pajor Commission member
Elżbieta Pajor Commission member
Łukasz Rosiek Commission member
Anna Zelek Commission member
Marzena Zelek Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo - Jaworzna