PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Zabrze Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Wawrzyńskiej 11

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Iwona, Małgorzata Pyrko Przewodniczący komisji
Marcelina, Joanna Ostrowska Zastępca przewodniczącego komisji
Łukasz, Michał Bednarz Członek komisji
Janusz, Jarosław Falaciński Członek komisji
Tadeusz, Edward Kolanowski Członek komisji
Artur, Jerzy Lorentowicz Członek komisji
Kamila, Maria Puchała Członek komisji
Wojciech, Piotr Rybarczyk Członek komisji
Anita Wawroszek Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Jordana 33-71, Pawłowa, Joliot-Curie, Prusa, Robotnicza