PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Precinct address

City Address
gm. Barczewo Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ul. Ogrodowa 7

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members

Given name and family name Role
Monika Ścigała Commission chair
Stanisława Urban Commission vicechair
Julita Danowska Commission member
Wojciech Mirosław Kłos Commission member
Stanisław Konopka Commission member
Marta Maciesza Commission member
Joanna Stegnerska Commission member
Mirosława Bożena Werbowy Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Łęgajny