PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 18 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Końskie Wiejski Dom Kultury w Kornicy

Obwodowa komisja wyborcza numer 18 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Tadeusz Obratański Przewodniczący komisji
Małgorzata Jarosz Zastępca przewodniczącego komisji
Edyta Cichacka Członek komisji
Katarzyna Barbara Dziuba Członek komisji
Rafał Fronczyk Członek komisji
Wioletta Janik Członek komisji
Alicja Nowek Członek komisji
Maciej Pilarski Członek komisji
Ewa Słowińska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony wieś-solectwa: Barycz, Dyszów, Kornica