PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Precinct address

City Address
gm. Chrzanów Szkoła Podstawowa w Luszowicach, ul. Przybyszewskiego 6

Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Commission members

Given name and family name Role
Grzegorz Brandys Commission chair
Barbara Kurek Commission vicechair
Barbara Błaszkiewicz Commission member
Sobiesław Chanek Commission member
Mieczysław Filipek Commission member
Bogusława Kocot Commission member
Karina Łozowska Commission member
Alina Sułek Commission member
Katarzyna Woźniak Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo LUSZOWICE