PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 21 - Precinct address

City Address
gm. Olkusz Szkoła Podstawowa w Żuradzie

Obwodowa komisja wyborcza numer 21 - Commission members

Given name and family name Role
Łukasz Muszalski Commission chair
Anna Kaczmarczyk Commission vicechair
Małgorzata Czarnota Commission member
Alicja Federowicz Commission member
Bożena Grzanka Commission member
Kazimierz Klich Commission member
Beata Wąs Commission member

Precinct boundaries

Go to top SOŁECTWO: Żurada