PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 34 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Płock Sala Konferencyjna Płockich Zakładów Drobiarskich Sadrob S. A., Płock ul. Bielska 57

Obwodowa komisja wyborcza numer 34 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Irena Modzelewska Przewodniczący komisji
Izabela Kołodziejska Zastępca przewodniczącego komisji
Krystyna Domagała Członek komisji
Julia Maciąg Członek komisji
Andrzej Mioduski Członek komisji
Agnieszka Piątkowska Członek komisji
Małgorzata Sieradzka Członek komisji
Urszula Wilmańska Członek komisji
Halina Wiśniewska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Bielska (od Tysiąclecia do przejazdu PKP), Lotników, Łączna, Wschodnia, Żwirki i Wigury.