PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Mirzec Szkoła Podstawowa w Gadce

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
MARTA DUDEK Przewodniczący komisji
ZOFIA MARIANNA MACIEJCZAK Zastępca przewodniczącego komisji
EDYTA DZIK Członek komisji
BARBARA KOWALCZYK Członek komisji
PIOTR LORANTY Członek komisji
JADWIGA MARKIEWICZ Członek komisji
PAWEŁ PŁUSA Członek komisji
CELINA POMORSKA Członek komisji
PAWEŁ ROKITA Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Gadka