PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Siedlec Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Urszula Patalas Commission chair
Tadeusz Pańczak Commission vicechair
Katarzyna Basińska Commission member
Urszula Dach Commission member
Adam Dolata Commission member
Hanna Mendus Commission member
Natalia Teichert Commission member

Precinct boundaries

Go to top Siedlec, Nieborza