PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Precinct address

City Address
m. Limanowa Dom Pomocy Społecznej, Limanowa, ul. Witosa 24/26

Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members

Given name and family name Role
Michał Jaworski Commission chair
Tomasz Bulanda Commission vicechair
Józefa Dutka Commission member
Danuta Ogiela Commission member
Mateusz Puto Commission member
Paulina Tobiasz Commission member
Helena Uryga Commission member

Precinct boundaries

Go to top Miasto Limanowa - Dom Pomocy Społecznej