PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Laskowa Szkoła Podstawowa, Jaworzna

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Józef Rosiek Przewodniczący komisji
Tomasz Zawada Zastępca przewodniczącego komisji
Mariusz Jonik Członek komisji
Tomasz Krzyżak Członek komisji
Dorota Pajor Członek komisji
Elżbieta Pajor Członek komisji
Łukasz Rosiek Członek komisji
Anna Zelek Członek komisji
Marzena Zelek Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo - Jaworzna