PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 20 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Olkusz Budynek byłego Szkolnego Punktu Filialnego w Podlesiu

Obwodowa komisja wyborcza numer 20 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Mariola Czarnecka Przewodniczący komisji
Kamila Januszek Zastępca przewodniczącego komisji
Grażyna Cader Członek komisji
Marta Długoszewska Członek komisji
Piotr Dorman Członek komisji
Barbara Kluczewska Członek komisji
Rafał Michalski Członek komisji
Paulina Anna Rakoczy Członek komisji
Kamil Rolka Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony SOŁECTWA: Pazurek, Podlesie