PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Brody Szkoła Podstawowa w Lubieni

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Agnieszka Broda Przewodniczący komisji
Elżbieta Złomek Zastępca przewodniczącego komisji
Maria Dudek Członek komisji
Jarosław Grudniewski Członek komisji
Marlena Jagieła Członek komisji
Bartłomiej Jagiełło Członek komisji
Anna Kunert Członek komisji
Grażyna Lipa Członek komisji
Robert Zaczek Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Lubienia