PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Precinct address

City Address
gm. Jonkowo Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members

Given name and family name Role
Grażyna Błońska Commission chair
Wojciech Czajka Commission vicechair
Jan Dowgielewicz Commission member
Barbara Danuta Kurłowicz Commission member
Jadwiga Miąskowska Commission member
Maciej Walkowski Commission member
Marzena Wieczorek Commission member

Precinct boundaries

Go to top Godki, Pupki, Szałstry, Gamerki Wielkie, (Gamerki Małe), Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo