PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Precinct address

City Address
gm. Bolesław Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members

Given name and family name Role
Jacek Fałowski Commission chair
Maria Imielska Commission vicechair
Iwona Adamczyk Commission member
Danuta Godyń Commission member
Justyna Januszek Commission member
Beata Łaskawiec Commission member
Bogdan Perek Commission member
Anna Piekoszewska Commission member
Aneta Pieszczyk Commission member

Precinct boundaries

Go to top Laski, Ujków Nowy, Ujków Nowy Kolonia