PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 29 - Precinct address

City Address
gm. Olkusz Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Obwodowa komisja wyborcza numer 29 - Commission members

Given name and family name Role
Jarosław Banek Commission chair
Agnieszka Sioła Commission vicechair
Małgorzata Banyś Commission member
Beata Dziwak Commission member
Wojciech Florek Commission member
Anna Kluczewska Commission member
Anna Nawara Commission member
Magdalena Szlachta Commission member

Precinct boundaries

Go to top SOŁECTWO: Zawada