PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Bliżyn Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie, ul. Staszica 16d

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Elżbieta Dzierzęcka - Żak Przewodniczący komisji
Kazimierz Przybylski Zastępca przewodniczącego komisji
Aleksandra Bieniek Członek komisji
Anna Ciura Członek komisji
Marzena Jeżewska - Boczek Członek komisji
Sylwia Milanowska Członek komisji
Kamil Osóbka Członek komisji
Magdalena Osóbka Członek komisji
Rafał Płocica Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Bliżyn