PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
gm. Bolesław Zakład Opiekuńczo - Leczniczy O.O. Kamilianów w Hutkach

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Martyna Pilarska Commission chair
Agnieszka Buczyńska Commission vicechair
Marcin Cieślik Commission member
Alicja Jędrzejewska Commission member
Iwona Kolczyk Commission member
Lucyna Stypa Commission member
Zbigniew Wyrzychowski Commission member

Precinct boundaries

Go to top