PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Precinct address

City Address
m. Limanowa Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Limanowa, ul. Marka

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members

Given name and family name Role
Krystyna Świderska Commission chair
Krystyna Chochół Commission vicechair
Emilia Hybel Commission member
Mateusz Kokot Commission member
Ewa Śliwa Commission member
Grzegorz Śliwa Commission member
Krzysztof Śliwa Commission member
Romuald Wandałowski Commission member
Grażyna Wójcik Commission member

Precinct boundaries

Go to top Miasto Limanowa - ul. Zygmunta Augusta (od ul. Marka do mostu na potoku Jabłonieckim), Spacerowa