PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Trzebieszów Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Adam Karwowski Przewodniczący komisji
Elżbieta Kowalczyk Zastępca przewodniczącego komisji
Wiesława Grot Członek komisji
Barbara Krasuska Członek komisji
Jarosław Krasuski Członek komisji
Leszek Lendzion Członek komisji
Hanna Nurzyńska Członek komisji
Anna Osiak Członek komisji
Kazimiera Wróbel Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Trzebieszów I, Trzebieszów II, Popławy-Rogale, Karwów