PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
gm. Kiszkowo Budynek po Szkole Podstawowej w Rybnie Wielkim

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Joanna Koźlarek Commission chair
Anna Kubiak Commission vicechair
Monika Borowicz Commission member
Angelika Frąckowiak Commission member
Barbara Gibas Commission member
Maria Koźlarek Commission member
Tomasz Krenz Commission member
Teresa Pędrak Commission member
Joanna Wołczyk Commission member

Precinct boundaries

Go to top Rybno Wielkie, Rybieniec, Łagiewniki Kościelne, Wola Łagiewnicka, Olekszyn