PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Precinct address

City Address
gm. Kęty Wiejski Dom Kultury w Bielanach Pl.Św.Macieja 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members

Given name and family name Role
Jacek Orlicki Commission chair
Dorota Dziubek Commission vicechair
Marcin Blok Commission member
Włodzimierz Bujarek Commission member
Edyta Grygierczyk Commission member
Katarzyna Kapica Commission member
Bronisława Kulik Commission member
Stanisław Płonka Commission member
Aleksandra Tlałka Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Bielany