PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 32 - Precinct address

City Address
gm. Olkusz Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Jana Kantego 4

Obwodowa komisja wyborcza numer 32 - Commission members

Given name and family name Role
Maria Brodzińska Commission chair
Tadeusz Marchajski Commission vicechair
Maria Filipiak Commission member
Barbara Janus Commission member
Przemysław Prasowski Commission member
Aleksandra Szeliga Commission member
Monika Widłak Commission member

Precinct boundaries

Go to top Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu