PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Dobre Miasto Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście ul. Kościuszki 2D

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Anna Pilecka Commission chair
Emilia Małkowska Commission vicechair
Magdalena Iwanek Commission member
Anna Kazaniecka Commission member
Grzegorz Józef Krasowski Commission member
Anna Rucińska Commission member
Joanna Sierota Commission member
Halina Suchocka Commission member
Halina Zielińska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Ulice: Gen.Jakuba Jasińskiego, Gen. Jarosława Dąbrowskiego, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Chłopickiego, Gen. Karola Świerczewskiego, Gen. Tadeusza Kościuszki, Józefa Sułkowskiego, Józefa Wybickiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Majora Henryka Sucharskiego, Pułaskiego, Pułkownika Jana Kilińskiego, Romualda Traugutta, Zygmunta Sierakowskiego,