PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Precinct address

City Address
gm. Trzebinia Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members

Given name and family name Role
Bożena Malczyk Commission chair
Michał Jemielniak Commission vicechair
Franciszek Basta Commission member
Ewelina Janas Commission member
Jolanta Jasińska Commission member
Paulina Kamińska-Kurdziel Commission member
Edyta Kopeć Commission member
Agnieszka Sosur Commission member
Bożena Stasiak Commission member

Precinct boundaries

Go to top Osiedle Piaski, ulice: Długosza, Kilińskiego, Kochanowskiego, Korczaka, Krakowska, Krasickiego, Mickiewicza, Ochronkowa, Słowackiego, Szewska, Szymanowskiego, Wolności, K. Żmirka, Żwirki i Wigury, Osiedle Krakowska, ulice: Głogowa, Młoszowska, Topolowa, Wiśniowa