PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Osiek Sala WDK w Osieku, 32-608 Osiek ul. Główna 125

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Leszek Radwan Przewodniczący komisji
Marek Solarz Zastępca przewodniczącego komisji
Aneta Adamus Członek komisji
Krystyna Jekiełek Członek komisji
Anna Kasperczyk Członek komisji
Bożena Płonka Członek komisji
Małgorzata Sobecka Członek komisji
Renata Staroń Członek komisji
Zofia Walus Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Wieś Osiek ulice:Akacjowa, Bielańska, Bugaj, Ceglana, Czereśniowa, Działkowa, część ul. Głównej(od nr 2 do nr240 oraz od nr 3 do nr 231), Jazowa, Karolina, Lanckorona, Malinowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Plac Tarniówka, Sadowa, Sobótkowa, Spacerowa, Świerkowa, Talarówka, Wałowa, Włosieńska, część ulicy Zielonej(od nr 1 do 61 oraz od nr 2 do nr 38), Zamkowa, Zaolszynie,